Flyskolen

VIL DU BLI PILOT?


Veien til å bli privatflyger er egentlig ikke så lang. Dog krever den en et minimum av timer og gjennomgang av et bestemt flytreningsprogram med  progresjonstester underveis. En fulltført privatflyger utdannelse består av et minimum på 40 timer + bestått teorieksamen. I løpet av disse 40 timene må eleven ha gjennomgått A,B,C og D sjekk. Nedenfor kan du lese litt mer om hva disse innholder.

A-SJEKK


Her vil instruktøren gå gjennom de mest grunnleggende punktene fra inspeksjon av fly før avgang til du er oppe i lufta. Punkter som vil gjennomgås er:


- Inspeksjon før flyging

- Sjekklister

- Stabil stigefart

- Stiging underveis

- Nesa rett frem

- Utflating etter stigning

- Utflating etter nedsynk

- Horisontal flyging rett frem

- Svinger

- Utrulling på kurs

- Sakteflyging

- Steiling

- Stigende og synkende svinger


Hvis du vil lese mer om A-SJEKK kan du laste PDF her

B-SJEKK


Etter bestått A-SJEKK går man over til det som også kalles SOLO-sjekk. Her vil du, etter gjennomført og bestått B-SJEKK kunne få lov å fly alene. Punkter som gjennomgås er:


- Nødprosedyrer

- Motorbrann ved oppstart

- Krappe svinger

- 8-tall og S-er

- Landing

- Sidevindslanding

- Go around

- Motorkutt ved avgang

- Landingsrunden

- Radio


Hvis du vil lese mer om B-SJEKK kan du laste PDF her

C-SJEKK


I tillegg til A-sjekk og B-sjekk så fortsatt en del ting du må kunne. I C-sjekken går vi grundigere gjennom det operative rundt en flyvning. Punkter som gjennomgås er:


- Navigasjon

- Vær og vind

- ATC flygeplan

- AIP

- NOTAM og luftrom

- Vekt og balanse

- Vekt og ytelse

- Radiofyr


Hvis du vil lese mer om C-SJEKK kan du laste  PDF her

D-SJEKK


Når man er kommet hit er man nesten ferdig. I D-sjekken vil vi gå mer i dybden alle de andre sjekken samt gjøre deg klar for oppflyving hos tilsynet. Men mye av sjekken går på radionavigasjon. Punkter som gjennomgås er:


- ADF

- NDB

- VOR

- Øvelser i ovennevnte

- Trening på oppflyvning


Hvis du vil lese mer om D-SJEKK kan du laste PDF her

HVOR LANG TID TAR DETTE?Normalt sett bør du forvente at de tvil ta ca 1 år fra du starter til du står med PPL-A sertifikatet i hånden. Dog har du en viss påvirkningkraft til å gjøre dette raskere. Dersom du har god progresjon, masse ledig tid og været tillater det, så kan man korte ned betraktelig på tiden. Om vi skal forholde oss til normalen så vil nok en troverdig tidslinje se slik ut:


Teori: 1 - 3 måneder

A, B, C og D-sjekk 3 - 6 måneder


Husk, selv om 40 timer ikke er mer enn en normal laaaaang arbeidsuke, så er det mye som skal klaffe med programmet. Du vil fort innse at været vil ha en stor påvirkningskraft, samt at 1 time i lufta, ofte blir 3 timer inklusive arbeid på bakken i klargjøring, planlegging og utførelse.

VÅRE KURS


Nedenfor finner du et kostnadsoverslag på hvor mye det vil koste å delta på et av våre kurs.PPL- A

Pakkepris fra

kr 75 000,-


Kurset inkluderer:


Teorikurs


40 timer m/instruktør )*


* Dette er et minimum av antall timer du MÅ ha

for å gjennomføre A,B,C og D utsjekken
VFR-NATT

Pakkepris fra

kr 9000,-


Kurset inkluderer:


Teori + Eksamen


5 Timer flyvning )*


* Dette er et minimum av antall timer du MÅ ha

for å gjennomføre nattutsjekk
CB-IR

Fra

kr


Kurset inkluderer:


KOMMER SNART